ŠTINJANKA D.O.O. - PULA

Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke

ŠTINJANKA D.O.O.
PULA, 52100
KAŠĆUNI 60

MB :3650278
OIB: 81162208847

Tel: 052/517337
Fax:052/517337

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1073