SLAVICA D.D. U STEČAJU - RIJEKA

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

SLAVICA D.D. U STEČAJU
RIJEKA, 51000
TRG REPUBLIKE 2

MB :3486516
OIB: 51626817329

Tel: 051/330391
Fax:051/330595

e-mail:  slavica@ri.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 12

Pogledi: 771