SIMM D.O.O. - VRSAR

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

SIMM D.O.O.
VRSAR, 52450
MARŠALA TITA 1/A

MB :1911678
OIB: 97305001745

Tel:
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 445