A.Z.M. D.O.O. - RIJEKA

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

A.Z.M. D.O.O.
RIJEKA, 51000
ŠET.JOAKIMA RAKOVCA 23A

MB :1642626
OIB: 01923919699

Tel: 051/217239
Fax:051/217239

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 4

Pogledi: 1725