A.T.U. ŠIMPOVIĆ D.O.O. - ZAGREB

Održavanje računalnih sustava i mreža

A.T.U. ŠIMPOVIĆ D.O.O.
ZAGREB, 10000
B.MAGOVCA 50

MB :3520447
OIB: 75076418382

Tel: 01/6677165
Fax:01/6691779

e-mail:  atus@atus.hr
web:     www.atus.hr

Broj zaposlenih: 4

Pogledi: 1786