A.T.T. D.O.O. - NOVA VAS

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

A.T.T. D.O.O.
NOVA VAS, 52446
BARBIĆI 24A

MB :0156574
OIB: 50550530310

Tel: 052/451985
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1589