A.L.B.A. NEKRETNINE D.O.O. - IČIĆI

Agencije za poslovanje nekretninama

A.L.B.A. NEKRETNINE D.O.O.
IČIĆI, 51414
POLJANSKA CESTA 1

MB :1797611
OIB: 48855821730

Tel: 051/320702
Fax:051/320975

e-mail:  alba@ri.t-com.hr
web:     www.albanekretnine.com

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1504