A.K.S.D.O.O. - RIJEKA

Djelatnosti za njegu i održavanje tijela

A.K.S.D.O.O.
RIJEKA, 51000
RUŽIĆEVA 7

MB :1280678
OIB: 82683435819

Tel: 051/374110
Fax:051/374110

e-mail:  aks@ri.t-com.hr
web:     www.princess.hr

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 1652