A.J.M. ZAGREB D.O.O. - HRVATSKI LESKOVAC

Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo

A.J.M. ZAGREB D.O.O.
HRVATSKI LESKOVAC, 10251
KALINOVA 3

MB :1148630
OIB: 91793532422

Tel: 01/6578332
Fax:01/6578332

e-mail:  ajm@zg.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 14

Pogledi: 1724