ADRIA - FARBE D.O.O. - RIJEKA

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

ADRIA - FARBE D.O.O.
RIJEKA, 51000
DRAŽIČKA 3

MB :3543200
OIB: 88830550997

Tel: 051/639808
Fax:051/639808

e-mail:  adria-farbe@ri.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 5

Pogledi: 1622