ADRIA - BAROŠ D.O.O. - RIJEKA

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

ADRIA - BAROŠ D.O.O.
RIJEKA, 51000
DEMETROVA 3

MB :1153552
OIB: 63295390154

Tel: 051/211362
Fax:051/211362

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 6

Pogledi: 2256