ADMIRANA D.O.O. - SPLIT

Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

ADMIRANA D.O.O.
SPLIT, 21000
MARJANSKI PUT 27

MB :0855065
OIB: 39173875921

Tel: 021/347 141
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 65

Pogledi: 1533