ADI-PROJEKT D.O.O. - KARLOVAC

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje

ADI-PROJEKT D.O.O.
KARLOVAC, 47000
GALOVIĆ BRDO 17

MB :0202410
OIB: 60708082494

Tel: 047/654480
Fax:047/654480

e-mail:  adi-projekt@ka.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1692