ADEX NAUTIKA D.O.O. - ZADAR

Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca

ADEX NAUTIKA D.O.O.
ZADAR, 23000
GAŽENIČKA CESTA 1

MB :1772023
OIB: 72791260917

Tel: 023/341212
Fax:023/341777

e-mail:  info@adexnautica.com
web:     www.adexnautica.com

Broj zaposlenih: 24

Pogledi: 1716