AD PLASTIK ESOP D.O.O. - SOLIN

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

AD PLASTIK ESOP D.O.O.
SOLIN, 21210
MATOŠEVA 8

MB :1527258
OIB:

Tel: 021/211444
Fax:021/243221

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 1559