AD GRAFIKA D.O.O. - RIJEKA

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

AD GRAFIKA D.O.O.
RIJEKA, 51000
F.MLADENIĆA 3

MB :0353736
OIB: 13819673478

Tel: 051/648280
Fax:051/648282

e-mail:  ad-grafika@ri.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1668