AD ARMA D.O.O. - PITOMAČA

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

AD ARMA D.O.O.
PITOMAČA, 33405
GAJEVA 5

MB :1795287
OIB: 35092396809

Tel: 033/783252
Fax:033/782203

e-mail:  adarma@vt.t-com.hr
web:     www.ad-arma.hr

Broj zaposlenih: 2

Pogledi: 1542