ACRON D.O.O. - TENJA

Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo

ACRON D.O.O.
TENJA, 31207
OSJEČKA 143

MB :3490653
OIB:

Tel: 031/293655
Fax:

e-mail:  acron@os.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 6

Pogledi: 1999