ACHEM-90 TD ZA PROIZVODNJU I PROMET KEMIJSKIH PROIZVODA D.O.O. - PULA

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

ACHEM-90 TD ZA PROIZVODNJU I PROMET KEMIJSKIH PROIZVODA D.O.O.
PULA, 52100
PADULJ 45

MB :1410768
OIB: 66010823758

Tel:
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1275