ACADEMIA NAVALIS ADRIATICA D.O.O. - OPATIJA

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

ACADEMIA NAVALIS ADRIATICA D.O.O.
OPATIJA, 51410
M.TITA 79

MB :1172972
OIB: 80498968531

Tel: 051/711814
Fax:051/711967

e-mail:  info@anasailing.com
web:     www.anasailing.com

Broj zaposlenih: 6

Pogledi: 1382