ABT BIRO D.O.O. - ZAGREB

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

ABT BIRO D.O.O.
ZAGREB, 10000
ULICA GRADA VUKOVARA 237A

MB :1415565
OIB: 27881377567

Tel:
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1450