ABC INFOSERVIS D.O.O. - RIJEKA

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

ABC INFOSERVIS D.O.O.
RIJEKA, 51000
RUJEVICA 6B

MB :0405566
OIB: 90738105411

Tel: 051/336032
Fax:051/336032

e-mail:  abc-infoservis@ri.htnet.hr
web:    

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 1541