AB BETON, ŠLJUNAK I CEMENT D.O.O. - GLINA

Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.

AB BETON, ŠLJUNAK I CEMENT D.O.O.
GLINA, 44400
ULICA ŽRTAVA DOMOVINSKOG RATA 71

MB :2007983
OIB: 26203297794

Tel:
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 1787