A V S SAMBOL D.O.O. - PUŠĆA

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

A V S SAMBOL D.O.O.
PUŠĆA, 10294
VOĆARSKA 50A

MB :0306355
OIB:

Tel: 01/3310991
Fax:01/3310991

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 1567