A.Š. GRUPA D.O.O. - PULA

Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila

A.Š. GRUPA D.O.O.
PULA, 52100
VERONSKA 6

MB :2201534
OIB: 08496390355

Tel: 052 214 427
Fax:052 212 920

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 12

Pogledi: 2081