5SYNT D.O.O. - OSIJEK

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima

5SYNT D.O.O.
OSIJEK, 31000
VINKOVAČKA 27

MB :2420783
OIB: 61487228222

Tel:
Fax:

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 1638