3M & ŽB D.O.O. - RIJEKA

Trgovina na malo audio i videoopremom u specijaliziranim prodavaonicama

3M & ŽB D.O.O.
RIJEKA, 51000
KOZALA 77C

MB :0374806
OIB: 11716097191

Tel: 051/643917
Fax:051/648264

e-mail:  mitja@3mzb.hr
web:     www.3mzb.hr

Broj zaposlenih: 2

Pogledi: 2762