3 MAJ STM D.O.O. - RIJEKA

Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

3 MAJ STM D.O.O.
RIJEKA, 51000
BUJSKA 5

MB :3608140
OIB: 29018471609

Tel: 051/262944
Fax:051/262944

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 28

Pogledi: 2054