3 MAJ ODRŽAVANJE ENERGETIKA I KONZALTING D.O.O. - RIJEKA

Popravak električne opreme

3 MAJ ODRŽAVANJE ENERGETIKA I KONZALTING D.O.O.
RIJEKA, 51000
LIBURNIJSKA 3

MB :3930157
OIB: 67303453610

Tel: 051/261151
Fax:051/262701

e-mail:  
web:    

Broj zaposlenih: 0

Pogledi: 1967