052 MARKETING,CONSULTING & DESIGN D.O.O. - PULA

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

052 MARKETING,CONSULTING & DESIGN D.O.O.
PULA, 52100
GIARDINI 3

MB :0733954
OIB: 88253115000

Tel: 052/215555
Fax:052/383980

e-mail:  mcd@pu.t-com.hr
web:    

Broj zaposlenih: 1

Pogledi: 2028